1. Regulamin sklepuI. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.Bi-Artist.pl
2. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.Bi-Artist.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
3. Sklep Bi-Artist Biżuteria Damska jest prowadzony przez:
MKM Kamil Marciniak
ul. Wojska Polskiego 10A/20
22-200 Włodawa
NIP 563-234-16-20
REGON 061443810

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Numer konta bankowego Nest Bank:
12 1870 1045 2078 1076 5460 0001


4. Klienci mają dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.Bi-Artist.pl
5. Autorem zdjęć towarów umieszczonych na stronach internetowych sklepu www.Bi-Artist.pl jest MKM Kamil Marciniak. Zdjęcia są rzeczywistym odzwierciedleniem sprzedawanych przedmiotów.

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Do korzystania ze sklepu internetowego nie jest wymagana rejestracja konta użytkownika
2. Rejestracja konta użytkownika w sklepie internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących zamówień
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową www.Bi-Artist.pl i dokonać wyboru towaru z oferty sklepu.
2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie podjęcie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
6. Po zatwierdzeniu zamówienia klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty kwoty za zamówniony towar powiększonej o wybrany koszt wysyłki jeśli wybrał formę wysyłki z przedpłatą na konto.
7. Płatności można dokonywać bezpośrednio na konto sprzedawcy zwykłym przelewem na konto 28 1090 2835 0000 0001 4417 9556 lub za pośrednictwem szybkich i bezpiecznych płatności on-line realizowanych za pośrednictwem serwisu PayU.
8. Na płatność oczekuję 7dni
9. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia
10. Złożenie zamówienia nadaje mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru.
11. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
12. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący email, fikcyjne dane) nie będą rozpatrywane. Sklep Bi-Artist Biżuteria Damska zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
13. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.Bi-Artist.pl są podane w złotych polskich.
14. Sklep Bi-Artist Biżuteria Damska na życzenie klienta wystawia fakturę na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane oraz poinformować nas o tym podczas składania zamówienia.
15. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.
16. Dokonując zakupu wyrażają Państwo pełnomocnictwa o świadczenie usług w Państwa imieniu z Pocztą Polską, w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru.

IV. Dostawa

1. Zamówienia wysyłane są w przeciągu 48 godz od momentu otrzymania wpłaty.
2. Zamówienia wysyłam za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Paczkomatów InPost
3. Kupując wiele przedmiotów w naszym sklepie za przesyłkę zapłacisz tylko raz, kwota nie ulega zwiększeniu.
4. Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską od momentu nadania to 1-2 dni robocze.

5. Pracownik pocztowy przynosi przesyłkę pod wskazany adres w godzinach pracy pracowników urzędu pocztowego. Sklep BI-Artist nie ma możliwości wyboru godzin dostarczenia przesyłki. Listonosz wydaje przesyłkę osobie do której jest zaadresowana, w razie jej nieobecności osobie upoważnionej do odbioru. W przypadku kiedy w mieszkaniu nie ma osoby upoważnionej do odebrania przesyłki pozostawia awizo, a przesyłkę można odebrać w najbliższym Urzędzie Pocztowym w ciągu 14 dni od daty pozostawienia awizo. Jeśli nie otrzymałeś ani zamówienia, ani awizo w przeciągu 7 dni prosimy o kontakt z nami. Posiadamy nr nadania i możemy monitorować drogę przesyłek. Możesz również skontaktować się z urzędem pocztowym. Zdarza się czasami, że awizo zaginie lub listonosz nie ma możliwości jego zostawienia, a do odebrania przesyłki nie jest niezbędne awizo ani nr przesyłki, wystarczy dowód osobisty. Jeśli okaże się, że przesyłka zaginęła, będziemy składać reklamację na poczcie. Jeśli się nie odnajdzie, zwrócimy Ci pieniądze.

V. Reklamacje

Procedura składania reklamacji:
Kupujący może składać MKM Kamil Marciniak reklamacje dotyczące zawartej umowy pisemnie na adres: MKM Kamil Marciniak, Wojska Polskiego 10A/20, 22-200 Włodawa lub poprzez maila na info@bi-artist.pl

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2. Datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. Przedmiot reklamacji (nr. aukcji wraz z nazwą produktu), wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację , oraz wskazanie żądania Kupującego;
- wymiana na produkt nowy wolny od wad jeśli jest jeszcze dostępny
- w przypadku niedostępności danego produktu, co uniemożliwia wymianę na taki sam produkt - prośba o wykonanie podobnego
-zwrot pieniędzy
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

VI. Odstąpienie od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym BI-Artist Biżuteria Damska, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli na adres mailowy: info@bi-artist.pl lub odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres MKM Kamil Marciniak Wojska Polskiego 10A/20, 22-200 Włodawa.
2. Kupujący może skorzystać z gotowego wzoru odstąpienia od umowy, znajdującym się >>TUTAJ<<
3. W tym wypadku strony są zobowiązane do zwrotu należnych świadczeń. Kupujący ma obowiązek w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy odesłać Sprzedawcy zakupione produkty, a Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanego przedmiotu zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności wraz z kosztem dostawy (jeśli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, ten nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów).
4. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszt odesłania produktu do Sprzedawcy.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.
2. Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez MKM Kamil Marciniak usług w celach wysyłkowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od MKM Kamil Marciniak.


VIII. Postanowienie końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MKM Kamil Marciniak a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


MKM Kamil Marciniak