Reklamacje

Procedura składania reklamacji:
Kupujący może składać MKM Kamil Marciniak reklamacje dotyczące zawartej umowy pisemnie na adres: MKM Kamil Marciniak, Wojska Polskiego 10A/20, 22-200 Włodawa lub poprzez maila na info@bi-artist.pl

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2. Datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. Przedmiot reklamacji (nr. aukcji wraz z nazwą produktu), wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację , oraz wskazanie żądania Kupującego;
- wymiana na produkt nowy wolny od wad jeśli jest jeszcze dostępny
- w przypadku niedostępności danego produktu, co uniemożliwia wymianę na taki sam produkt - prośba o wykonanie podobnego
-zwrot pieniędzy
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

Odstąpienie od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym BI-Artist Biżuteria Damska, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli na adres mailowy: info@bi-artist.pl lub odesłać wraz ze zwracanym produktem na adres MKM Kamil Marciniak Wojska Polskiego 10A/20, 22-200 Włodawa.
2. Kupujący może skorzystać z gotowego wzoru odstąpienia od umowy, znajdującym się >>TUTAJ<<
3. W tym wypadku strony są zobowiązane do zwrotu należnych świadczeń. Kupujący ma obowiązek w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy odesłać Sprzedawcy zakupione produkty, a Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanego przedmiotu zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności wraz z kosztem dostawy (jeśli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, ten nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów).
4. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszt odesłania produktu do Sprzedawcy.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.